Tjugo i fyra


papper, trä, kartong, fotokopior, akrylfärg, bivax, hönsnät, oljefärg, masonit, lack, ståltråd, lampor, magnetmotor, plastfilm

Samarbete med Maja Qvarnström. Installationen gjordes först för Makeriet i Malmö 2011
och visades sedan på Liljevalchs vårsalong i Stockholm 2012


Utställningen består av en platsspecifik installation som fyller och transformerar gallerirummet. Erik Lagerwall och Maja Qvarnström har byggt upp ett hem, sak för sak, allt från köksskåp och dörrar till skräpmatsrester och pantflaskor.

Dessa föremål har tillverkats av trä, lera, kartong, gips etc efter en verklig förlaga, de tillverkade föremålen har sedan klätts med fotokopior av förlagan. Detta gör föremålen realistiska men samtidigt uppenbart skeva och konstgjorda.

Denna förskjutning av verkligheten till kopior och konstgjorda motsvarigeheter till vardagliga föremål väcker tankar om vad som är verkligt och vilka egenskaper som skiljer kopian från förlagan.

Tjugo i fyra handlar kanske om det ögonblicket när det där Inget särskilt som har blivit ens allt fryser till och ilar längs ryggraden.