Blen blen

En föreställning skapad och framförd av Ofelia Jarl Ortega och Evnita Karlsson och Erik Lagerwall på Skånes konstförening i Malmö.

Olika stationer bildade en cirkelformad scen där publiken fick ta plats i mitten. Varje station representerade ett tillstånd, en tanke eller ett minne.

föreställningen var ca 35 minuter lång

Övriga medverkande: Martin Holm, Gustaf Sörnmo, Anna Malmros, Ida
Wassberg.

Filmat av: Mikael marklund