Byter tyngdpunkt


papper, trä, kartong, fotokopior, akrylfärg, oljefärg, gips, masonit, lack, ståltråd, plastfilm, bivax, moltontyg, lampor

Samarbete med Maja Qvarnström. Installationen skapades som Makeriets bidrag till Malmö Nordic 13
Och visades året därpå på Forårsudstillingen på Kunsthal Charlottenborg där den tilldelades “the international solo award” för bästa internationella bidrag.

Installationen består utav två rum. I det första har vi återskapat en bit utav en stadsmiljö under nattetid. En mörk trång gränd med sprucken asfalt på marken, slitna husfasader, en överfull soptunna och andra spår efter människors tidigare rörelser. Avlägset skymtar månen fram genom ett stängsel.

Allt tillverkat i kartong papper och gips, slutligen målat och klätt i fotokopior. Det välvda taket bildar en svart kupol som sluter sig över rummet. Vidare leds besökaren igenom en svagt upplyst korridor för att komma ut i ett helt mörklagt rum klätt i ljusabsorberande moltontyg. Där en ensam måne, sedd genom en spegel, lyser ner på betraktaren. När besökaren sedan träder tillbaka ut i det första rummet har synen har justerats till absolut mörker. Så att rummets alla detaljer träder fram som tydligt konstgjorda, himmeln som tidigare upplevts som en rymd förvandlas till ett lock med tydliga skarvar utav kartong.

På denna sidan kan man se en dokumentärfilm som gjordes av Art by video
om arbetet med installationen:

http://www.konstframjandet.org/artbyvideo