Älska skenet

Varierande dimensioner (skulptur 104 x 43 x 90 cm)
gips, kartong, oljefärg, hönsnät, fotokopior, kläder, bivax, trä, syntetiskt hår, lampa och skuggbild,
persienn, högtalare, mp3-spelare, poplåt.


Som presenterad på Akademi Valands Examensutställning, Vasagatan 33, 2016.