Oraklet
Oraklet installerat på Göteborgs stadsmuseeum
under grupputställningen Valand C/O Göteborgs stadsmuseeum, 2015

Verktext:
Där ligger några trevande grovhuggna stenverktyg
som på en fingerknäppning i alltets obegripliga tidsrymd
har förvandlats till drönare och partikelacceleratorer,
fint uppradade på sin tänkta slutdestination.
Snart är kanske stenarna sand igen på havets botten?
Även om man kan tänka sig att vi ringar in världen
när vi ställer upp den i montrar på det här viset,
så är det fortfarande världen som omringar oss.
Kanske är det mest oss själva som vi ringar in i ett hörn?