Monumentet

Samarbete med Maja Qvarnström. Installationen visades som solopris-utställning på Kunsthall Charlottenborgs Forårsudstilling 2015


Papper, trä, kartong, fotokopior, akrylfärg, oljefärg, gips, masonit, lack, ståltråd, plastfilm, plexiglas, bivax, moltontyg, lampor

Installationen består utav två rum. Det första är stadsrummet med den fem meter höga obelisken i mitten och bakom den ett draperi utav moltontyg. Vidare leds besökaren genom en glipa i moltontyget och hamnar i ett mellanrum. Där finns det en dörröppning åt varje håll bakom dem finns det kluvna vardagsrummet.